Mae'r Puddle Buckley yn daith fawreddog o amgylch Mynyddoedd a Llynnoedd gorau Eryri.

Mae'r Puddle Buckley yn 64 cilomedr o hyd gan gynnwys; Mae 2 gilometr o nofio yn rhannu dros 4 nofio, a 5100 metr o esgyniad, ac yn disgyn dros 16 copa. Mae'n her am ddim y gallwch chi ymgymryd â hi pryd bynnag y dewiswch.

Puddle Buckley is moving to www.puddlebuckley.wordpress.com

64 cilomedr o hyd

Siobhan ar Elidir Fawr © Nikki Sommers

5,000 metr o esgyniad a disgyniad

Disgynnol oddi ar Glyder Fawr

2 cilomedr yn y dŵr, 62 cilomedr ar dir

Gan fynd i'r Dwyrain tuag at Llyn Gwynant

16 uwchgynhadledd, 4 nofio

Merlod ar Pen yr Helgi Du, Tryfan yn y cefndir

Dim cost, dim dyddiad penodol, na torfeydd (ac eithrio efallai yn yr Wyddfa)

Nant y Benglog

Cynlluniwch eich llwybr, trefnwch eich cefnogaeth a'ch logisteg a mynd amdani pryd bynnag y dewiswch.

Tryfan esgynnol