Dolenni

Pennawd i lawr Cwm Llan

Bioddiogelwch: http://www.nonnativespecies.org/checkcleandry/index.cfm

Rownd y Frog Graham: http://www.froggrahamround.co.uk

Rownd Paddy Buckley: https://en.wikipedia.org/wiki/Paddy_Buckley_Round

Rownd Bob Graham: http://www.bobgrahamclub.org.uk/

Other ultra running challenges https://www.gofar.org.uk/

Cyngor ar ddigwyddiad: https://www.snowdonia.gov.wales/__data/assets/pdf_file/0028/246736/Organised-Competitive-and-Charitable-events-document.pdf

Parc Cenedlaethol Eryri: https://www.eryri.llyw.cymru/home

Y Cod Cefn Gwlad Yng Nghymru: https://naturalresources.wales/days-out/the-countryside-codes/?lang=cy

Y Cod Nofio Gwyllt: https://cdn.naturalresources.wales/days-out/the-countryside-codes/the-wild-swimming-code/?lang=en

Adnoddau Naturiol Cymru: https://naturalresourceswales.gov.uk/?lang=cy

Amseroedd bysiau: https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Parcio-ffyrdd-a-theithio/Amserlenni-bws/Amserlenni-bws.aspx

Teithio gwell ar drên: https://www.splityourticket.co.uk/

Bannau Lleoliad Personol: http://www.mountainsafety.co.uk/EP-PLB.aspx

Y Fricsan: https://www.thesnowdoninn.co.uk/

Love SwimRun Llanberis: http://loveswimrun.co.uk/love-swimrun-llanberis/

We Swim Run: https://www.weswimrun.org/

The Outdoor Swimming Society: https://www.outdoorswimmingsociety.com/

Breca Gower: https://www.brecaswimrun.com/breca-gower

The Fellrunners Association: https://www.fellrunner.org.uk/

Cymdeithas Rhyedwyr Mynydd Cymru: http://www.wfra.me.uk/

Snowdonia Watersports; https://snowdoniawatersports.com/

Teithiau cerdded nofio gwyllt yn Eryri: https://www.thebmc.co.uk/5-of-the-best-wild-swim-walks-in-snowdonia