Gwreiddiau

Silio Broga (Frog Spawn)

Yn 2005 fe feichiogodd Peter Hayes Rownd y Frog Graham yn seiliedig ar Rownd enwog Bob Graham,ond gyda llwybr byrrach mwy cyraeddadwy ac, yn hollbwysig, cynnwys 4 nofio. Mae'r Rownd Bwcle Pwdin yn dod â'r un cysyniad i Eryri ag addasiad o Rownd Paddy Buckley.

Fideo byr am rownd Dan Duxbury’s Frog Graham

Ni fyddai Rownd y Pwdin Bwcle yn bodoli heb ysbrydoliaeth y Rownd y Frog Graham. Felly diolch enfawr i Martyn Price, Peter Hayes, Richard Walsh, a Tim Mosedale am yr holl waith caled maen nhw wedi'i wneud i greu a hyrwyddo'r Rownd y Frog Graham.

Ewch i www.froggrahamround.co.uk i gael mwy o wybodaeth am Rownd y Frog Graham