Photo’s

Delweddau o rowndiau a chilfachau pobl, a'r ardal yn gyffredinol.

Os oes gennych chi luniau y byddech chi'n hapus i ni eu defnyddio, anfonwch nhw gyda chredydau a disgrifiad atynt info@puddlebuckley.co.uk

Lluniau o rownd Patrick Wallis a Paul Williams ’ar 09/09/20, Clocwedd o Llanberis.

Patrick ychydig cyn cychwyn gan gleddyf Llanberis © Paul Williams
Yn gadael Llyn Padarn © Paul Williams
Mynd i fyny trwy'r chwarel lechi © Paul Williams
Y wawr rhwng y Glyders © Paul Williams
Sion a Sian! © Paul Williams
Ar fin mynd i mewn i Lyn Ogwen © Paul Williams
Ar ôl nofio Ogwen © Paul Williams
Uwchgynhadledd Pen yr Helgi Du © Paul Williams
Ar fin mynd i mewn i Llynnau Mymbr © Paul Williams
Yr allanfa o Llynnau Mymbr © Paul Williams
Yn disgyn i'r grib o Moel Siabod © Paul Williams
Yn disgyn i Lyn Gwynant (yn y dyffryn islaw) © Paul Williams
Pryderus yn edrych cyn y rownd derfynol yn nofio ar draws Llyn Gwynant. Roedd y gwynt yn Bwerus, yn wir ac yn uniongyrchol ar y tir. © Paul Williams
Yn falch o fod allan o'r dŵr © Paul Williams
Copa'r Wyddfa. Yn ffodus, ni ddaethom am y farn. © Paul Williams
Swydd wedi'i gwneud © Paul Williams

Lluniau o rownd Tim Hunt ar 04/09/20, Gwrthglocwedd o Llanberis.

Tim yn disgyn oddi ar Tregalan
Tim yn disgyn oddi ar Tregalan
Tim yn agosáu at Bwlch Llynn Llan
Pennawd i lawr Cwm Llan
Pennawd i lawr Cwm Llan
Gan fynd trwy'r coed tuag at Y Cribau
Gadael trac Nant Y Benglog
Dringo Y Braich
Merlen wyllt ar Ben yr Helgi Du
Yn croesi rhwng Carnedd Llewelyn a Carnedd Dafydd
Yn croesi rhwng Carnedd Llewelyn a Carnedd Dafydd
yn disgyn oddi ar Carnedd Dafydd
Disgyniad oddi ar Pen yr Ole Wen
edrych dros Llyn Idwal o Ben yr Ole Wen
Esgyniad Tryfan
Esgyniad Tryfan
Tim yn disgyn oddi ar Tryfan
edrych i'r dwyrain tuag at Castell y Gwynt a Glyder Fach
Disgynnol oddi ar Glyder Fawr
Disgynnol oddi ar Glyder Fawr
Yn edrych i'r de-ddwyrain tuag at Glyder Fawr stormus
Gan fynd i'r gogledd o'r Y Garn
Cymylau yn ysgubo ar draws yr Wyddfa, o'r llwybr croes o dan Foelgoch
Machlud haul o Elidir Fach
Gollwng i Chwarel Dinorwig
Disgyn incleiniau'r chwarel

Lluniau o rownd Nikki Sommers & Siobhan Evans ’ar 30/08/20, Clocwedd o Llanberis.

Nikki a Siobhan ar fin cychwyn © Casgliad Nikki Sommers
Dawn ar Elidir Fawr © Nikki Sommers
Siobhan ar Elidir Fawr © Nikki Sommers
Cwmni ar The Carneddi © Nikki Sommers
Gwirio'r llwybr ar Cribiau © Nikki Sommers
Machlud haul ar Tregalan © Nikki Sommers
Codiad y lleuad ar gasgliad Tregalan © Nikki Sommers

Lluniau o rownd Natalie Hawkrigg & Clare Regan’s ar yr 8/8/20. Clocwedd o Llanberis.

Clare a Natalie yn y Cleddyf Llanberis y Nos cyn dechrau eu rownd. © casgliad Natalie Hawkrigg 
Machlud haul dros Llyn Padran (Paratoadau cyn-rownd) - © Natalie Hawkrigg
Natalie a Clare cyn dechrau'r nofio cyntaf - Llyn Padran - llun Natalie Hawkrigg
Clare ar esgyniad Elidir Fawr ger pen y gwaith mwyngloddio segur - © Natalie Hawkrigg
Clare ar esgyniad Elidir Fawr - © Natalie Hawkrigg
Natalie ar lan ddeheuol Llynnau Mymbyr ar ôl y nofio. © Clare Regan.
Clare ar gopa Carnedd Dafydd - © Natalie Hawkrigg
Natalie a Clare yn y Cleddyf Llanberis ar lan Llyn Padran-Morning ar ôl ei gwblhau'n llwyddiannus. © casgliad Natalie Hawkrigg

Lluniau o Recce cyn-rownd, 25/08/20, clocwedd, cyn i'r llwybr gael ei gwblhau.

Yn edrych i'r dwyrain o grib ogleddol yr Wyddfa dros Llyn Glaslyn a Llyn Llydaw
Afr ar lwybr Watkins
Yr Arran o Cwm Tregalan
Disgynnol llwybr Watkins
Gan fynd i'r Dwyrain tuag at Llyn Gwynant
Yn rhedeg ar hyd glannau Llyn Gwynant
Wrth edrych yn ôl i lawr ar Llynn Gwynant a “Roc Eliffant”.
Gan anelu tuag at Moel Siabod gyda'r Wyddfa yn y cefndir
Uwchgynhadledd Carnedd Moel Siabod
Disgyniad oddi ar Moel Siabod
Allanfa ar y Llynnau Mymbyr
Trac Nant y Benglog
Dal i ddod; Pen yr Ole Wen, Llynn Ogwen, Tryfan, a'r Glyders y tu hwnt (o'r Y Braich)
Merlod ar Pen yr Helgi Du, Tryfan yn y cefndir
Siaradwyd â mi am gynnwys nofio ar draws Cronfa Ffynnon Llugwy
Edrych yn ôl ar draws Llyn Ogwen i Ben yr Ole Wen
Glyder Fach o Tryfan
Y Garn o Glyder Fawr
Golygfa o'r Y Garn gyda Llyn Padarn yn disgleirio yn yr haul
Wrth edrych yn ôl ar Y Garn o Foel goch
Elidir Fawr