Ysbryd

Ysbryd y Bwcle Pwdin yw i bob cystadleuydd:

  • Cael antur
  • Mwynhewch harddwch ac awyrgylch natur
  • I herio eu hunain
  • I ddatblygu; i ddod yn gryfach ac yn ddoethach
  • Ac yn anad dim i ddychwelyd yn ddiogel.

Gyda hyn mewn golwg bydd y cystadleuwyr mwyaf profiadol yn ymgymryd â'r her ar y golwg, yn unigol, a heb gefnogaeth, bydd eraill yn ddiolchgar am yr holl gefnogaeth a pharatoi y gallant ei gael ac yn dal i gyflawni ysbryd y rownd.

Rydym yn annog pob unigolyn i ystyried y cyngor diogelwch yn drylwyr cyn penderfynu sut i ymgymryd â'r her.

Gollwng i Chwarel Dinorwig